Ungdomsstyrelsen: Unga har det inte så bra

Ungdomsstyrelsen har nyligen släppt en rapport om ungas situation, som visar att det tar allt längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, oftare blir vräkta från sina bostäder och har mindre pengar än andra grupper.

I pressmeddelandet skriver Ungdomsstyrelsen att:

“Etableringsåldern, det vill säga den ålder när 75 procent av en årskull har arbete, stiger stadigt och ligger nu på 27 år för män och 29 år för kvinnor. Trots att arbetslösheten sjunker i Sverige är den fortsatt hög bland ungdomar.”

På bostadssidan är det en större andel unga som blir vräkta än bland befolkningen i övrigt, trots att unga har skulder i mindre utsträckning. Inger Ashing, som är chf för Nationell och kommunal ungdomspolitik på Ungdomsstyrelsen säger:

” – Många unga lever i en ekonomiskt utsatt situation. Det tar allt längre tid att komma in på arbetsmarknaden för unga. Utan fast inkomst är det svårt att ha råd med ett eget boende. Det är en förklaring till att allt fler unga bor kvar hemma hos föräldrarna.”

Källa: www.ungdomsstyrelsen.se