Odell: statliga kreditgarantier för 6000 personer nästa år!

Bostadsminister Mats Odell säger nu att statliga kreditgarantier kommer finnas med i regeringens budgetproposition. Man viker 5 miljarder till garantin, som kommer räcka till 6000 lån under 2008. Garantierna finansieras genom en avgift, vilket gör att de inte ska kosta något för staten. Avgiften är 0,2-0,4 procent på lånesumman.

Det finns ingen åldersgräns för lånen, men de gäller förstagångsköpare och högst 100 000 kronor per hushåll. Garantitiden är 10 år.  Man får inte låna pengar förrän en vanlig kreditprövning gjorts på banken. Men lånen ska underlätta för de som annars inte får låna pengar, till exempel på grund av en visstidsanställning eller liknande.

DN skriver att förslaget har kritiserats med orden att det inte är statens uppgift att lägga sig i bolånemarknaden, och som svar på det säger Mats Odell:

“-Jag är ansvarig för bostadsförsörjningen i kungariket Sverige och då gäller det att se till att fler får en bostad.”