MKB vill samarbeta med andra för att bygga hyresrätter

Malmös kommunala bostadsbolag MKB kommer försöka bygga bostäder med rimliga hyror i samarbete med andra allmännyttiga bostadsföretag, säger bolagets vd Sonny Modig. Det ska leda till ökade volymer och pressade priser.

Sonny Modig menar att man i byggbranschen måste se mer långsiktigt och inte bara satsa på snabba vinster för dagen om man vill ha kvar hyresrätten. Han säger till Sydsvenskan:

“-Alla skulle tjäna på att försöka minska effekterna av skillnaderna mellan låg- och högkonjunktur i branschen. En jämnare prisutveckling skulle öka möjligheterna att också bygga nytt och mer under en lågkonjunktur.”

Källa: Sydsvenskan 14/9-07