Höjt skatteavdrag för att hyra ut i andra hand

Regeringens “Utredning om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden” lämnade idag sitt betänkande till bostadsminister Mats Odell. Utredningen hade i uppdrag att se över reglerna kring andrahandsuthyrning, inklusive hyressättning, för att fler ska hyra ut i andra hand. Förslagen är bland andra ett höjt skatteavdrag, från 4000 till 18 000 kronor, men inga förändringar i hyressättningssystemet. Dessutom ska förändringar ske när det gäller hur lång tid tillbaka som man kan kräva återbetalning om man som andrahandshyresgäst anser att man har betalat en hyra som inte varit skälig. Utredningen skriver: 

“Den praktiska tillämpningen av bestämmelsen har visat att en så lång tidsgräns som två år i många fall leder till orimliga ekonomiska konsekvenser för den hyresvärd som blir återbetalningsskyldig och utredaren har därför bedömt att det finns anledning att förkorta tidsfristen för återbetalning.”

Utredningen vill också att studier på annan ort samt utlandsvistelse ska anses vara “beaktansvärda skäl” för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Man vill också ändra det system som idag har gjort att den som hyr ut i andra hand inte behövt tillstånd om de har undantagit ett eller flera rum från uthyrningen. Nu ska de tvingas söka tillstånd ändå, eftersom andrahandshyresgästen har en självständig rätt till lägenheten.

Utredningen fick tilläggsdirektiv i december 2006, för att också se över hyressättning, med tanke på att de som bor i bostadsrätt eller villa skulle få ta ut en hyra som också skulle täcka kostnader för lån. Om detta skriver man så här:

“Utredaren har slutligen övervägt om det vid bestämmandet av skälig hyra för en lägenhet som har upplåtits i andra hand ska tas hänsyn till upplåtarens egna kostnader för lägenheten. Utredaren har emellertid gjort den bedömningen att en sådan hyressättningsregel skulle vara förenad med praktiska tillämpningssvårigheter och även ha andra nackdelar. Utredaren har därför ansett att hyreslagens bruksvärdesregel bör gälla även fortsättningsvis vid privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden.”

Läs vårt remissvar på utredningen – klicka på länken i högerfältet.