Bostadsbyggandet i Malmö minskat med 90 procent

De påbörjade bostadsbyggena i Malmö har minskat med 90 procent sedan förra året, visar siffror från Boverket. Och det beror inte på att kommunen är seg med detaljplaner, utan på att ingen vill bygga. Samtidigt ökar inflyttningen.

Kommunen har gett klartecken för 6000 bostäder i sina detaljplaner. Men byggbolagen är mer intresserade av köpcentrum och Citytunneln. Bostäder kommer man inte satsa på förrän konjunkturen vänder, tror det ansvariga kommunalrådet Anders Rubin (s):

“-Jag kan sänka priset på marken till noll – jag kan göra vad fan som helst – men det kommer ändå inte att byggas bostäder.”

Han tror att efterfrågan på andra typer av byggande måste minska först, innan det blir attraktivt att bygga bostäder. Detta trots att efterfrågan på bostäder, och därmed bostadsbristen, ökar i och med den stora inflyttningen till Malmö.  jagvillhabostad.nu:s Tobias Olsson säger:

“-Det är jättehögt tryck i Malmö. Vi har blivit mer än dubbelt så stora i Malmö bara det senaste året.”