Allmännyttan säljer till privatvärdar

De allmännyttiga bolagen Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder planerar att sälja en del av sitt bestånd i områden där de boende inte velat ombilda till bostadsrätt. Totalt handlar det om 5000 lägenheter som kan bli privatägda.

Oppositionen rasar över att de politiskt tillsatta styrelserna i Svenska Bostäder och Familjebostäder inte blivit informerade om planerna. Därför hade man i Stockholmshem den 11 november ett extrainsatt styrelsemöte om planerna. I handlingarna som skickats ut inför det mötet skriver Stockholmshems vd Pelle Björklund:

“Våra ägare i moderbolaget Stockholms stadshus AB har gett oss ett utredningsuppdrag att bistå dem med uppgifter inför en eventuell försäljning av delar av vårt fastighetsbestånd.”

Han skriver också att försäljningen inte får någon dramatisk påverkan på bolaget, men att tillsammans med ombildningar till bostadsrätt blir det ett större antal.

Källa: Svenska Dagbladet 12/11-07