Göteborgs tingsrätt: Bostadsbolag fällt för diskriminering

Göteborgs Tingsrätt dömde den 6 november bostadsbolaget Fötvaltnings AB Västerstaden för diskriminering. Bolaget hade tackat nej till en bostadssökande på grund av att han inte hade ett “svenskt” efternamn. DO är glada över domen och Katri Linna, diskrimineringsombudsman, säger i pressmeddelandet att:

“-Dagens domslut är glädjande för det visar att lagen fungerar som den är tänkt och hyresvärdars vilja att skapa ‘lämplig mix’ bland de boende leder till etnisk diskriminering.”

Det var 2004 som en man med ursprung i forna Jugoslavien anmälde intresse på tre lägenheter, men blev aldrig erbjuden att komma och titta på någon av dem. Det blev däremot två av hans svenskfödda arbetskamrater. Bostadsbolaget har sagt att man velat ta hänsyn till en “lämplig etnisk mix i syfte att motverka bostadssegregation” vid bostadsförmedlandet.

Katri Linna fortsätter:

“-Strävan efter integration får aldrig leda till att individer och grupper av människor diskrimineras och ges sämre möjligheter att styra över sitt boende. Vårt arbete visar att det behövs en större genomskinlighet på boendemarknaden för att kunna upptäcka och motverka diskriminering. För det krävs bland annat att man tillämpar tydliga och icke-diskriminerande kriterier vid bostadsfördelningen.”

Källa: Pressmeddelande DO 6/11-07, GT 6/11-07