Utforma framtidens Stockholm!

Du är expert på vad som behövs för att du ska trivas i en lägenhet. Därför är du inbjuden till en workshop som ger dig en unik chans att påverka framtidens bostadsbyggande. Du kommer tillsammans med andra unga vuxna och byggbranschen diskutera vad man som ung efterfrågar och hur man kan bygga för unga. Du behöver inte vara arkitekt, designer, samhällsplanerare eller liknande. Men du ska vilja utbyta tankar med andra om hur du ser på bostaden, påverka vad som byggs och ha roligt!

1,1 miljoner unga ska snart flytta hemifrån, vilket sätter ytterligare press på en bostadsmarknad som redan har stor bostadsbrist. Tillsammans kan vi övertyga byggbranschen om att det är smart att satsa på att bygga för unga!

Vi utgår från dagens bostadsbyggande och diskuterar hur det framöver kan anpassas för unga vuxna. Vad prioriterar du och andra unga i sitt boende? Hur ser du på lägenheten – och skiljer sig den synen från andra generationers? Passar ungas önskemål in på de byggregler och normer som finns idag, eller ska vi arbeta för att förändra dem?

När: 26 november, kl. 16.30-20.30

Var: Sveriges Byggindustrier, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan: till linn@jagvillhabostad.nu eller anmäl dig på eventet via facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=5540184308 .

Övrigt: workshopen är kostnadsfri och avslutas med mingel med lättare mat och dryck.