Ungdomsstyrelsen: unga minst nöjda med bostaden

Ungdomsstyrelsen släppte nyligen rapporten “Unga med attidtyd”, en undersökning om attityder och värderingar till arbete, boende, hälsa, utbildning, demokrati, inflytande och fritid. Där visas att unga är mindre nöjda med sin bostad än andra grupper, och att unga i storstad flyttar hemifrån senare än unga i mindre orter. Det beror till exempel på att unga i mindre kommuner måste byta kommun för att studera på universitet och högskola. Totalt sett 45 procent av 16-19åringarna, 43 procent av 20-24åringarna och 22 procent av 24-29åringarna tror att de kommer flytta från orten under de närmaste åren.

Unga anser sig inte heller ha stort inflytande över sin bostadssituation. Skillnaden mellan när unga män och unga kvinnor flyttar hemifrån har minskat de senaste åren, kvinnor flyttar fortfarande hemifrån tidigare än männen, men flytten sker något senare för dem nu.

Glädjande är att 80 procent av de unga ser positivt på sin framtid. Lika många, 80 procent, anser att det är viktigt att ha ett fast arbete.