TMF: För få bostäder kommer byggas

Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) har gjort en prognos över bostadsbyggandet de närmaste åren. Den visar att det byggs för lite, och att det är de unga och de som vill bo i hyresrätt som är förlorare. Stella Lundström från KTH säger i DN:s artikel att det behöver byggas mellan 40 och 50 000 nya bostäder varje år. Enligt TMF:s prognoser hamnar produktionen i år på 26 500 bostäder,  år 2008 32 000 och år 2009 34 500 nya bostäder.

Stellan Lundström säger att den låga produktionen beror dels på att i princip all nyproduktion slogs ut i mitten av 90-talet, dels på många flaskhalsar som finns idag.

Ronnie Andersson är vice vd på TMF, och han säger:

“-Vi har ett jätteproblem med att klara bostadsförsörjningen för de unga, eftersom de mellan 20-24 år är 30 000 fler de närmaste åren.”

Barbro Engman är ordförande för Hyresgästföreningen, och hon säger till DN:

“-Det här är dåligt för unga som vill flytta hemifrån och ta ett jobb, men även för 40-talister som vill slippa klippa gräs och alla som tycker om hyresrätten som boendeform. Dessutom är det en katastrof för tillväxten, eftersom företagen får problem att växa när det inte finns bostäder att hyra på orterna.”

Källa: Dagens Nyheter 29/10-07