Utforma framtidens bostäder i Malmö!

Du är expert på vad som behövs för att du ska trivas i en lägenhet. Därför är du inbjuden till en workshop som ger dig en unik chans att påverka framtidens bostadsbyggande. Du kommer tillsammans med andra unga vuxna och byggbranschen diskutera vad man som ung efterfrågar och hur man kan bygga för unga. Du behöver inte vara arkitekt, designer, samhällsplanerare eller liknande. Men du ska vilja
utbyta tankar med andra om hur du ser på bostaden, påverka vad som byggs och ha roligt!

1,1 miljoner unga ska snart flytta hemifrån, vilket sätter ytterligare press på en bostadsmarknad som redan har stor bostadsbrist. Tillsammans kan vi övertyga byggbranschen om att det är smart att satsa på att bygga för unga!

Vi utgår från dagens bostadsbyggande och diskuterar hur det framöver kan anpassas för unga vuxna. Vad prioriterar du och andra unga i sitt boende? Hur ser du på lägenheten – och skiljer sig den synen från andra generationers? Passar ungas önskemål in på de byggregler och normer som finns idag, eller ska vi arbeta för att förändra dem?

När: 15 november klockan 16.00 – 20.00

Var: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö

Mer info: www.byggmer.nu

Anmälan: mejla till linn@jagvillhabostad.nu eller anmäl dig på eventet på facebook http://www.facebook.com/event.php?eid=5761528306 .

Övrigt: workshopen är kostnadsfri och avslutas med mingel med lättare mat och dryck.

Arrangörer:
Jagvillhabostad.nu, ett partipolitiskt obundet nätverk av unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Idag är vi 7000 medlemmar och växer hela tiden. Jagvillhabostad.nu verkar opinionsbildande, deltar direkt i byggprojekt för bostäder till unga och ger unga vuxna mellan 18-35 år en plattform för att påverka sin bostadssituation
och bostadspolitiken i stort. (www.jagvillhabostad.nu)

Sveriges Byggindustrier (BI), byggsektorns bransch- och arbetsgivarförbund med drygt 2.800 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). BI:s uppdrag är att tillvarata medlemsföretagens intressen och driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden.(www.bygg.org)