Janna Valik ny GD för Boverket

Regeringen utsåg den 31 januari Janna Valik till ny generaldirektör för Boverket, efter Ines Uusmannsom varit generaldirektör sedan 1999. Janna Valik har 2004-2007 varit generaldirektör på Migrationsverket.

Miljöminister Andreas Carlgren är ansvarigt statsråd för Boverket, och han säger i pressmeddelandet att:

“- Janna Valik har en gedigen erfarenhet av att leda myndighetsarbete både i förvaltningsskede och i förändringsarbete. Hon har i rekryteringen och med sin erfarenhet visat mycket goda ledaregenskaper.”

Boverket är myndighet för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt för bostadsfrågor. Boverket svarar också för vissa stöd, bland annat för att minska energianvändningen i byggnader.

Källa: Regeringens pressmeddelande 31/1-08