Odell: lägre standard ska ge lägre hyra

Regeringen har beslutat att snabbutreda möjligheten för en hyresgäst att kunna göra olika slag av tillval och frånval, vilka sedan ska slå igenom på hyrorna. Den 26 september 2008 ska utredningen vara klar. I pressmeddelandet från Regeringskansliet står det:

“Det är angeläget att hyresrätten utvecklas så att den svarar mot de skilda behov som hyresmarknadens aktörer, inte minst hyresgästerna, har. Det finns i dag ofta önskemål bland hyresgäster att få anpassa sitt boende efter egna behov. En del hyresgäster är villiga att betala lite mer i hyra för att t.ex. få tillgång till viss utrustning (tillval) medan andra vill ha lägre hyra och ställer lägre krav på sina lägenheter (frånval). Det system som finns i dag innebär att hyresgästernas önskemål inte alltid kan tillgodoses.

Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för att se över hur förutsättningarna för en hyresgäst att göra olika slag av tillval och frånval kan förbättras. Utredaren ska välja en lösning som ger hyresgästerna så goda valmöjligheter som möjligt. Utredarens lösning ska, så långt som möjligt, vara lätt att tillämpa för de berörda och låta sig förenas med vad som i övrigt gäller om hyressättning av bostadslägenheter.”