1 000 nybyggda bostäder blev istället 1000 öronmärkta

1 000 nybyggda bostäder blev istället 1000 öronmärkta – Göteborg bygger minst bland Sveriges storstäder.

(s), (v) och (mp) i Göteborg skrev i sin valplattform 2006: ” Vi vill att bostadsbyggandet ska vara fortsatt högt. 1 000 ungdomslägenheter ska byggas under mandatperioden.” Nu backar man från löftet och lanserar istället Ungahem, där man fram till år 2010 öronmärker 1 000 lägenheter i det befintliga beståndet för unga istället för att satsa på nyproduktion.

– Det är jättebra att man äntligen gör något åt ungas bostadssituation i Göteborg, men det är alldeles för lite och alldeles för sent. Att bara hålla på och trixa med de lägenheter som redan finns räcker inte, det är nyproduktionen som måste vara i fokus. säger Tobias Olsson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

Sedan 2001 har de allmännyttiga bolagen i Göteborg bara färdigställt 963 lägenheter. Det är på tok för lite och är en stor förklaring till varför bristen är så stor idag. Jagvillhabostad.nu har sammanställt siffror från de allmännyttiga bolagen i Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholms stad. Allmännyttan inom Göteborg stad har byggt klart minst sedan 2001.

Om man räknar antalet färdigställda bostäder (se bifogad pdf för tabell) per invånare i de olika kommunerna finner man att Stockholm har byggt nästan tre gånger så mycket (1 lägenhet/178 invånare)och att Malmö har byggt dubbelt så mycket per invånare (1 lägenhet/255 invånare) som Göteborg (1 lägenhet/512 invånare).

– Det är inte acceptabelt att allmännyttan bygger så otroligt lite i denna bristsituation. Och värre blir det nu när 12 % av Sveriges befolkning ska flytta hemifrån, de födda mellan 1985-1994 är 1,1 miljoner. säger Linda Rosenqvist från jagvillhabostad.nu Göteborg.

Jagvillhabostad.nu tycker det är bra att ungas problematik adresseras, men hoppas att politikerna inser att det enda sättet att minska bostadsbristen är att bygga mer, inte trixa mer.

– Vi förstår inte vad som är så svårt just i Göteborg? Varför kan Malmö och Stockholm hålla en mycket högre byggtakt? säger Erik Normark, jagvillhabostad.nu Göteborg.

Det kommer nätverket fråga Owe Nilsson (s) på den debatt som äger rum måndagen den 3/3 klockan 19.00 på Frölunda Kulturhus. Övriga i panelen är Susanna Haby (m), Lennart Sjöstedt (Hyresgästföreningen) och Tobias Olsson (jagvillhabostad.nu). Debatten anordnas av Frölunda kulturhus och har rubriken: Hyresrätten, allmännyttan och framtiden.

För mer information, kontakta Tobias på 0703016101 eller på tobias@jagvillhabostad.nu.