Jagvillhabostad.nu på studieresa i Tokyo

Jagvillhabostad.nu och Nyréns Arkitektkontor utvidgar vårt samarbete kring ungas boende. På lördag den 8 mars åker vi till Tokyo på studieresa. Det är yteffektivitet, kostnadseffektiva lösningar och nya estetiska uttryck som är i fokus.

– I Japan har man ett annat synsätt på normer och regler. Vi vill studera vilka lösningar som är möjliga och se vad vi kan ta med oss hem när vi arbetar för att uppdatera en del av byggnormerna utifrån nya målgrupper och nya sätt att använda sin bostad, säger Linn Matic på jagvillhabostad.nu.

Studieresan är en del av forskningsprojektet UNGBO som Stiftelsen framtidens kultur finansierar under 2008. Det syftar till att vid årets slut lansera ett koncept(hus), där man kan använda olika delar var för sig eller alla delar tillsammans för att få en helhet. Möjligtvis presenterar vi tre koncept(hus) med tre olika inriktningar: vad som är möjligt givet dagens normer och riktlinjer, vad som är möjligt med mindre justeringar och vad som är möjligt om man vänder upp och ner på allt.

– I Tokyo har man lång erfarenhet av yteffektivitet och compact-living. Vi vill se alternativa rumsanvändningar och inspireras av smarta lösningar som gör det möjligt att ha alla funktioner man vill i en lägenhet men på en mindre yta. För det är ju ytan man i slutändan betalar för som konsument, hur billigt eller dyrt det än blir per kvadratmeter, säger Jens Almström på Nyréns Arkitektkontor.
 
Jagvillhabostad.nu och Nyréns Arkitektkontor har samarbetat i drygt ett år och har även ett nybyggnationsprojekt tillsammans med HSB Göteborg, där vi ska producera billiga bostadsrätter främst riktade till unga bosparare hos HSB.

De födda mellan 1985-1994 är 1,1 miljoner till antalet och det innebär att 12 % av Sveriges befolkning ska flytta hemifrån de närmsta åren. Det är en väldigt stor kundgrupp som allt fler får upp ögonen för.

– Att bygga för unga innebär att prislappen är i fokus hela tiden, men det innebär också chansen att prova nya saker. Vi tror att unga är en förbättringsagent i arbetet med att rationalisera och kostnadseffektivisera byggandet, just för att det kräver nya angreppssätt och nya lösningar, säger Tobias Olsson, jagvillhabostad.nu