UngBo – ett koncept(hus) för unga

Nyréns arkitektkontor och jagvillhabostad.nu har samarbetat sedan 2006. Vi har fått ett anslag från Stiftelsen framtidens kultur för att under 2008 utveckla och presentera ett konceptboende för unga. Koncepthuset presenteras vintern 2008.

Vi vill utforma en produkt som passar ungas livssituation och syn på boendet. För att ta reda på vad det är använder vi redan existerande information, vi bildar referensgrupper med unga i Malmö, Göteborg och Stockholm med kontinuerliga möten och vi låter fortlöpande unga tycka till på våra hemsidor. Vi kommer också att samarbeta med arkitektstudenter för att få ytterligare perspektiv.
Inspiration hämtas från andra spännande projekt och från studieresor till bland annat Tokyo, Japan, dit vi åker den 8 mars.

Våra lärdomar sammanfattas i koncept(huset), vilket är ett bra sätt att dokumentera och förmedla. Slutprodukten är egentligen en verktygslåda där man kan använda delarna var för sig eller som en helhet. Konceptet är på olika nivåer (inredning, konstruktion, estetik) och har olika fokus (byggherrar, unga, förvaltare).
Möjligtvis presenterar vi tre koncept(hus) med tre olika inriktningar: vad som är möjligt givet dagens normer och riktlinjer, vad som är möjligt med mindre justeringar och vad som är möjligt om man vänder upp och ner på allt.

Jens Almström, arkitekt på Nyréns Arkitektkontor:
“Projektet ger oss möjlighet att bedriva oberoende forskning inom ett av våra fokusområden, ungas boende, och att ligga i framkant inom fältet.”

För mer information om projektet, hör av dig till info@jagvillhabostad.nu!