Odell vill slopa fastighetsskatten för studentlägenheter

Bostadsminister Mats Odell vill slopa fastighetsskatten för studentlägenheter, vilken i dagsläget är 1200 kronor per lägenhet. Det skulle kosta staten ungefär 70 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter, och Odell är beredd att driva frågan i kommande budgetförhandlingar. Bakgrunden är att studenternas hyresutgifter har ökat från 18 procent av den disponibla inkomsten år 1989 till 31 procent av den disponibla inkomsten idag.

Sveriges Förenade Studentkårer välkomnar Odells förslag:

“-För en student är hyran den största utgiften och den äter upp mer än hälften av studiemedlet för många. Det bidrar till att studenter går back med mer än 1100 kronor varje månad. För att studenter ska hamna på plus så krävs inte bara höjt studiemedel utan även kreativa förslag av den här sorten” säger Elin Rosenberg, ordförande för SFS.