DN: Odell backar om allmännyttan

Den 18 april ska utredningen om allmännyttans villkor, som leds av Michaël Koch, presenteras för bostadsminister Mats Odell. Men redan har en hel del av förslagen i utredningen läckt ut i media, och mötts av hård kritik. Nu erfar DN att Odell kommer backa från de flesta av utredningens förslag.

Tyngst väger kritiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det som har fått dem att reagera är att allmännyttan inte längre ska få återinvestera vinstmedel i till exempel äldrebostäder, lekplatser och underhåll av fastigheterna, om det inte går att bevisa att det är ekonomiskt lönsamt för bolaget, skriver DN. Avkastningen ska gå före alla andra aspekter, enligt utredningen.

SKL vill attbolagen även i fortsättningen ska kunna användas som ett redskap för kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och de sju riksdagspartierna i kommunerna står bakom det. Kristdemokraterna i SKL säger att de har fått löfte från Mats Odell om att han kommer skrota en hel del av förslagen i utredningen och att regeringens förslag kommer vara en alternativ lösning som inte skiljer sig lika mycket från dagens modell.

DN skriver:

“- Stora delar av utredningen är oanvändbara, och min bestämda bedömning efter kontakter med departementet är att våra bedömningar kommer att väga tyngre än utredarens när det blir dags att skriva en proposition, säger Anders Andersson, kristdemokraternas gruppledare i SKL.”

Acko Ankarberg Johansson är också kristdemokrat och ordförande i SKL:s beredning av samhällsbyggnadsfrågor. Hon menar att utredaren inte har förstått vad en komun har för uppdrag, och att SKL inte kan nöja sig med sådana ytterlighetsalternativ.

Även allmännyttans organisation Sabo är starkt kritisk till utredningens förslag. Samtliga partier i deras styrelse anser att förslaget är omöjligt att arbeta med.

DN skriver att “källor nära Mats Odell” bekräftar att kommunernas kritik väger tungt.