Rapport från Tokyo

Jagvillhabostad.nu och Nyréns Arkitektkontor var i Tokyo på studiebesök. Det var yteffektivitet, kostnadseffektiva lösningar och nya estetiska uttryck i fokus.

Studieresan är en del av forskningsprojektet UNGBO som Stiftelsen framtidens kultur finansierar under 2008. Det syftar till att vid årets slut lansera ett koncept(hus), där man kan använda olika delar var för sig eller alla delar tillsammans för att få en helhet. Möjligtvis presenterar vi tre koncept(hus) med tre olika inriktningar: vad som är möjligt givet dagens normer och riktlinjer, vad som är möjligt med mindre justeringar och vad som är möjligt om man vänder upp och ner på allt.

I Tokyo har man lång erfarenhet av yteffektivitet och compact-living. Vi ville titta på alternativa rumsanvändningar och inspireras av smarta lösningar som gör det möjligt att ha alla funktioner man vill i en lägenhet men på en mindre yta. För det är ju ytan man i slutändan betalar för som konsument, hur billigt eller dyrt det än blir per kvadratmeter.

Vi besökte en rad kontor, bland andra Sou Fujimoto Architects, Kengo Kuma & Associates,  Graf, Sustena – Social Creative Agency. Vi fick också visningar i till exempel “House in a plum grove” och “Moriyama House” av Sanaa, Murai Masanari art museum av Kengo Kuma. Vi besökte också ett 50-tal andra projekt av intresse.

Det går att bo på en liten och därmed billigare yta om den är väl planerad, det visade många av de projekt vi besökte. De flesta normer som finns i Tokyo handlar om jordbävningsrisker och antal våningar, men inte mycket mer än så. Det finns i princip inga tillgänglighetsaspekter, vilket gör att man är fri att disponera sin yta som man önskar, men ofta med ett undermåligt resultat vad gäller säkerhet och tillgänglighet.

Vi kommer snart med en djupare analys av vårt studiebesök, så länge kan ni hålla till godo med ett bildspel!