Svenska Bostäder säljer lägenheter på Järvafältet

Det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder har fattat beslut om att sälja 1200 lägenheter i Hjulsta till Einar Mattsson. Man är även intresserade av att sälja 1700 lägenheter i Husby. Där ska man samarbeta med Peab, Skanska och HSB.

Svenska Bostäders ordförande Kristina Alvendal (m) säger i ett pressmeddelande:

“Jag välkomnar att dessa aktörer vill vara med att utveckla och investera i stadsdelarna kring Järva tillsammans med staden och Svenska Bostäder.”

Oppositionen är inte lika glad och socialdemokraterna och vänsterpartiet hoppade i samband med beslutet av styrgruppen för Järvalyftet, eftersom de tyckte att de inte hade något att säga till om i styrgruppen och att man inte heller lyssnat på befolkningen på Järvafältet.

För de 1200 lägenheterna i Hjulsta betalade Einar Mattsson 600 miljoner kronor, skriver DN. De vann budgivningen bland ett tjugotal konkurrenter. Där lovar företaget att man inte ska riva några hus. Annat är det i Husby, där invånarna nog måste utgå från att hus kommer rivas, skriver tidningen. Det är ännu inte klart hur många hus det handlar om.

Kristina Alvendal säger att man har lärt sig mycket av kritiken mot Järvalyftets brist på dialog, och att man nu ska satsa mycket på just en dialog med invånarna.

Jagvillhabostad.nu tycker att det är lustigt att dialogen ska komma först efter att man tagit beslut om att ingå samarbete med bolag och riva en del av beståndet. Blir dialogen mest inriktad på vilken färg gungorna i lekparken ska ha? Vi gissar att de boende gärna vill ha mer att säga till om än så.

Det är också lustigt att man väljer att sälja alla 1200 lägenheterna till samma ägare, när försäljningen sägs bottna i att man vill ha in fler ägare i området. Varför då inte sälja till fler fastighetsägare? Einar Mattsson har i alla fall  gjort en bra affär, med snittpriset 500 000 konor för en lägenhet. Men det var väl inte det som var det viktigaste?

Källa: DN 18/3-08, Sr.se 18/3-08 och DN 19/3-08