Max tre får bo i en etta

Framtidenkoncernen, moderbolaget för alla kommunala bostadsbolag i Göteborg, har beslutat om nya regler för hur många personer som får bo i deras lägenheter. Reglerna gäller för nya kontrakt från den 1 juni, och innebär till exempel att man får bo max tre personer i en etta. För en tvåa är maxgränsen fyra personer, för en trea sex personer och för en femma högst tio personer.

Helene Odenljung (fp) är vice ordförande i Framtidenkoncernen, och hon säger:

“-Det här är främst till för att hjälpa familjer som har det svårt att neka asylsökande släktingar att bo hos dem.”

Man hoppas också att de nya reglerna ska hindra svarthandel med lägenhetskontrakt, skriver Metro.

Tidningen Hem&Hyra har pratat med Susanna Skogsberg som är förbundsjurist på Hyresgästföreningen, och hon säger att man inte kan säga upp ett hyreskontrakt enbart på grund av att man bor många i en lägenhet, utan det ska i så fall handla om att utomstående orsakar problem som blir till men för fastighetsägaren. Hon säger vidare att:

“-Hyreslagen reglerar redan trångboddhet i de fall där slitaget blir onormalt stort på lägenheten. Det finns ett rättsfall från Malmö med nio personer som bodde i en etta på 36 kvadratmeter. De fick flytta eftersom slitaget blivit så omfattande att det blev till men för fastighetsägaren.”

Hem&Hyra skriver att även TelgeBostäder och Telge Hovsjö i Södertälje har infört liknande regler som Framtidenkoncernen i Göteborg ska införa.

Källa: Metro samt sr.se och Hem&Hyra 10/4-08