Professor: Allmännytteutredningen får underkänt

Leigh Hancher är holländsk professor och expert på EG:s statsstöds- och konkurrensregler. Hon har granskat underlaget till Michael Kochs utredning om allmännyttan och den svenska bostadspolitiken, och säger att:

“-Om en av mina studenter skulle komma med en sådan här analys skulle hon eller han få underkänt.”

Hon menar också att utredningen handlar mer om politik än om juridik, och säger vidare att:

“-Varken EU-kommission eller EG-domstolen kommer att ha något att invända mot den svenska allmännyttan. Man skulle i så fall vara tvungen att granska varje enskilt allmännyttiga bostadsföretag för att se om det på något sätt bryter mot konkurrensreglerna. Men ärendet går inte så långt som till EG-domstolen, eftersom domstolen inte skulle acceptera underlaget.”

Hon säger att det är upp till den svenska regeringen att bestämma vilket system för bostadspolitik man vill ha, och att EU inte kan ha några synpunkter på om allmännyttan behålls eller inte.

Källa: Hem&Hyra 11/4-08