Reaktioner på Kochs utredning

Nu börjar reaktioner och pressmeddelanden på regeringens utredning om allmännyttans villkor strömma in. Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier är positiva till förslagen, medan de flesta övriga kommentarer är negativa.

Fastighetsägarna Sveriges vd Per-Åke Eriksson säger i ett pressmeddelande att:

“- Äntligen öppnas nu möjligheterna för hyresgäster och bostadssökande att kunna få de lägenheter som de efterfrågar.”

Sveriges Byggindustrier drar stora växlar på förslagen och säger att:

“- Ett ökat byggande av hyresrätter, kortare bostadsköer, inga svarta kontrakt och ökad rörlighet på bostadsmarknaden kan bli följden.”

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är starkt kritiska:

“- Det är två ytterlighetsalternativ som presenteras som båda ligger långt från det system vi har idag. Inget av dem är tillfredsställande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Anledningen till att kommunerna har bostadsföretag är ju att de spelar en viktig roll i bostadsförsörjningen. Utredaren har inte haft den utgångspunkten.”

SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, är även de starkt kritiska till utredningen. Vd Kurt Eliasson:

“- De kommunala bostadsföretagen arbetar idag affärsmässigt samtidigt som man tar stort samhällsansvar. Det är ett naturligt arbetssätt som gynnar såväl ägaren som kommuninvånarna, detta vill vi fortsätta med. Utredningens bägge förslag gör detta omöjligt. (…) Vad gäller hyressättning så har utredaren valt att lägga fram en rad förslag som inte har någon koppling varken till EG-rätten eller till avskaffandet av allmännyttans hyresnormerande roll, och som innebär en betydligt större statlig styrning av hyressättningen. Det tycker vi är märkligt. Ett exempel på det är utredningens förslag kring hyressättning och efterfrågan. I utredningens förslag blir efterfrågan den viktigaste parametern när hyresnämnden sätter hyran. Det tycker inte vi är rimligt. Det riskerar att slå sönder det långsiktiga arbete som kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och hyresgästföreningen på många orter gemensamt och framgångsrikt bedriver för att etablera en hyresstruktur som motsvarar hyresgästernas värderingar. Goda exempel på det finns på flera orter till exempel i Malmö, Göteborg, Linköping, Norrköping, Umeå med flera.”

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin ber Mats Odell i ett öppet brev att slänga utredningen i papperskorgen:

“Om förslaget genomförs väntar högre hyror – framförallt för de som bor i attraktiva områden. Det kommer att bli svårare för hyresgästerna att planera sin ekonomi. Om det område man bor i blir populärt kommer hyrorna att stiga. Det skulle vara samma princip som styrde tidigare fastighetsskatten – men med den stora skillnaden att de som bodde där samtidigt såg sin privata tillgång stiga i värde. Det systemet har Mats Odells partiledare förut kallat för omoraliskt. Hur kan något som är omoraliskt när det gäller villor vara moraliskt när det gäller hyresrätter?”

Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Lennart Pettersson tycker att utredningen är ett steg i rätt riktning, men poängterar samtidigt att det är viktigt att Sverige inte tvingas införa “social housing” och att EU inte bör blanda sig i svensk bostadspolitik:

” – Riksdagen ska inte sätta sig över det kommunala självstyret och avgöra om det ska finnas kommunala bostadsbolag eller inte. Men om en kommun nu väljer att ha en allmännytta är det däremot rimligt att den är långsiktigt affärsmässig, men utan krav på vinstmaximering. Det finns andra hänsyn att ta och då bland annat kommunens ansvar för bostadsförsörjning och integration.

– Vi ska inte medverka till att ställa hårdare krav på allmännyttan än på de privata fastighetsägarna, avslutar Lennart Pettersson.”

Föga förvånande är att Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman kritiserar utredningen:

” – Utredaren är själv på viktiga punkter osäker om vad EG-rätten faktiskt innebär. Han har inte skapat den klarhet direktiven syftade till. Dessutom har utredningen inte gjort någon undersökning av om det förekommer statsstöd eller någon analys av hyresmarknaden. Det här är en utredning som bygger på hörsägen. Man kan inte genomföra så stora förändringar på så vaga grunder.”