Konsumentverket: Ungas ekonomi allt sämre

Konsumentverket och Kronofogden har skrivit en rapport till regeringen om ungas ekonomiska situation. Det är inte upplyftande läsning. Under 2007 har antalet unga med betalningsförelägganden ökat med 20 procent, och det är ungas svårigheter att komma in på arbets- och bostadsmarknaden som ligger bakom. Man bor ofta i andra eller tredje hand och får endast tillfälliga arbeten.

I rapporten står det:

“Utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden under de senaste 25 åren har på många olika sätt missgynnat ungdomar som står i begrepp att etablera sig på denna marknad. Dels har bostadsbyggandet allmänt sett varit lågt ända sedan mitten av 1990-talet och den nybyggnation
som har skett har i allt lägre utsträckning skett i form av hyresrätter. De hyresrätter som produceras blir ofta mycket dyra att bo i eftersom produktionskostnaderna i nyproduktion är höga och också har ökat mycket kraftigt under senare år. Andelen hyresrätter med rimliga hyror har också minskat genom att alltfler äldre hyresrätter har omvandlas till bostadsrätter. Nämnas bör också saneringen av äldre bostadsområden som successivt har minskat andelen små hyresrätter; ett boende som ensamstående ungdomar i hög utsträckning efterfrågar. Ungdomar som har möjlighet kan ge sig in på bostadsrättsmarknaden, men dessa är i minoritet då det i regel krävs fast anställning och lite högre inkomster för att beviljas lån. Även de ungdomar som uppfyller dessa villkor tvingas inte sällan belåna sina bostäder till 100 procent vilket ger dem höga räntekostnader och därmed också höga boendekostnader.”

Man skriver också att möjligheterna för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden är mycket små, speciellt i storstäderna, och att det har blivit självklart för unga att bo olagligt eftersom de inte kan komma in på bostadsrättsmarknaden och hyresvärdar ofta kräver fast anställning.

Om bostadsbidraget står detta att läsa:

“Bostadsbidraget som syftar till att stödja ekonomiskt svaga grupper är inte fullt ut anpassade till ungdomars förutsättningar. De bygger på en förutsägbarhet i beräkningen av inkomst som inte är går ihop med ungdomars faktiska omständigheter på arbetsmarknaden. Unga har ofta osäkra arbetsförhållanden och anställningsformer med projekt- och timanställning vilket gör det svårt för unga att beräkna framtida inkomster.”

Källa: pressmeddelande Konsumentverket och Kronofogden 17/4-08