Bostadsrätt dyrare att bygga än hyresrätt

En hyresrätt på 3 rum och kök är ungefär 500 000 kronor billigare att bygga än en motsvarande lägenhet som upplåts med bostadsrätt. Produktionskostnaden för bostadsrätter har också ökat mer än för hyresrätter de senaste 10 åren, år 1998 var det 100 000 kronor dyrare att bygga bostadsrättslägenheten.Byggkostnaderna har ökat långt över konsumentprisindex, KPI, för både bostadsrätter och hyresrätter.

Björn Wellhagen från Sveriges Byggindustrier säger att markpriset är den främsta förklaringen, att bostadsrätter ofta byggs i attraktiva områden med högre markpriser, samt att standarden generellt är högre i bostadsrätter.  

Hem&Hyra skriver att  i genomsnitt ligger produktionskostnaden för en hyresrätt på 20 000 kronor per kvadratmeter, för en bostadsrätt 26 000 kronor per kvadratmeter. Trots det minskar byggandet av hyresrätter stort, medan byggandet av bostadsrätter ökar. Rolf-Erik Roman är expert på Boverkets analysenhet och han säger till tidningen att:

“-Det brister i neutraliteten mellan upplåtelseformerna. För en bostadsrätt betalar man bara 70 procent av räntan genom skatteavdrag, medan en hyresvärd får stå för hundra procent av räntekostnaderna själv.”

Källa: Hem&Hyra 16/4-08