HSB: Bostadssektorn en kassako för staten

HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh har räknat på hur mycket bostadssektorn bidrar till statskassan. På ungefär 20 år har sektorn gått från att vara en nettobidragstagare från staten till att nu inbringa 68 miljarder vare år till statskassan, säger han till SR:s Ekonyheter.

Kent-Olof Stigh har räknat ut att statens skatteinkomster från bostadssektorn är 102 miljarder kronor per år, medan statens kostnader är 34 miljarder (för bostadstillägg och ränteavdrag). Det ger ett nettotillskott på 68 miljarder årligen till staten. Stigh menar att en del av de pengarna borde gå tillbaka till bostadssektorn, till exempel för att bygga om miljonprogramsfastigheter genom att halvera byggmomsen vid ombyggnation til exempel, säger han till Ekot.

Att byggindustrin själva inte vill ha några subventioner kommenterar han så här:

“-Är det ett normalläge att man har ett skattetryck som innebär, som innebär som vi räknat fram i det här fallet, att vi får ett nettoöverskott på 70 miljarder. Skulle man då plötsligt minska uttaget ett par miljarder, är det då fråga om en subvention? Nej, det kan det inte vara, enligt vår uppfattning.”

Källa: www.sr.se 15/4-08