Odell: inga garantier mot oro

Bostadsminister Mats Odell kommenterade utredningen om allmännyttan på eftermiddagen den 18 april. Han sa att han inte kan ge några garantier för att folk inte behöver flytta från hus och hem:

” – Nej, det kan man aldrig garantera. Däremot kan jag garantera att vi inte kommer att sjösätta en modell av den karaktär som fastighetsskatten var och som gjorde att hundratusentals hushåll kände oro för om de skulle kunna bo kvar. Det går heller aldrig att garantera att den enskilda individen inte ska behöva vara orolig. Jag har själv varit orolig många gånger, men oron har visat sig vara obefogad. Jag hoppas att det ska vara så även den här gången”

säger Odell till tidningen Hem&Hyra.

På frågan om hyresgäster som ska få hyreshöjningar på fem procent per år känner obefogad oro, svarar Odell att utredningen ska ut på en bred remiss och sedan ska regeringen ta ställning till hur de ska göra.

Odell fick även frågan varför regeringen inte slåss för den modell som finns i dagsläget, och svarade att om vi inte gör något finns det ett starkt hot mot den svenska modellen.

Hem&Hyras artikel avslutas så här:

Utredningen föreslår att de statliga hyresnämnderna ska kunna besluta om hyreshöjningar på fem procent. Ska vi verkligen ha en statlig hyresreglering i Sverige?

– Det kan inte jag svara på.

Men är det bra med statliga regleringar?

– Vi har ganska många statliga regleringar. Vi har hastighetsregleringar och regleringar av alkoholpolitik”