20 000 unga skulle få hjälp att få bostad

Regeringen införde en hyresgaranti för ett år sedan ungefär, vilken skulle hjälpa unga att få en bostad om det var så att man saknade fast anställning eller av andra skäl hade svårt att få hyreskontrakt. 20 000 unga räknade man med skulle få hjälp, men resultatet blev bara 19 stycken under 25 år som fått bostad med hjälp av garantin.

10 av landets 290 kommuner har ansökt om att få ge hyresgarantier, och i den här takten skulle det ta knappt 300 år att hjälpa 20 000 unga, har Sveriges Radio räknat ut.

Susann Bard jobbar på Bostadskreditnämnden, som har statens ansvar för garantierna, och hon tror att en anledning till att så få unga sökt är att garantin ofta administreras av socialen ute i kommunerna. Unga som Sveriges Radio pratat med har ingen aning om att möjligheten till garanti finns och att deras kommun hade kunnat införa den.

I reportaget uttalar sig Mats Odell om varför garantierna fått mindre genomslag än väntat. Han säger bland annat att det beror på att det finns så få hyreskontrakt. Det i sin tur beror enligt honom på att den förra regeringen byggt för lite. Han säger att man kommer fortsätta “att på olika sätt hjälpa unga att få en bostad” men att han inte vet om de kommer lägga fram några nya förslag.

Jagvillhabostad.nu tycker att det är trist att Odell klagar på vad den förra regeringen gjorde eller inte gjorde istället för att själv lägga fram förslag som kan öka byggandet. Det stämmer att det byggts för lite bostäder under en lång tid, men att i ett läge när bostadsbyggandet sjunker från redan låga nivåer endast skylla ifrån sig på tidigare syndare känns inte så  handlingskraftigt direkt. Visa att du kan bättre, Odell! (För det kan du väl?)

Så här får regeringen hyresgarantierna att fungera:

1. Informera om att de finns!

Hyresgarantier är en välbevarad hemlighet för de allra flesta. Reklam och information kostar självklart pengar. Men än så länge har 100 miljoner avsatts för själva garantierna och många tjänstemän har jobbat med frågan under åren. Då kan det vara läge att investera ett par miljoner för att nå ut med hyresgarantierna till konsumenterna.  

2. Hjälp kommunerna!

Flertalet kommuner verkar känna sig vilsna. Var i organisationen ska hyresgarantier administreras? Vilka risker innebär det för oss? Hur ska vi nå ut med infomrationen till våra medborgare? Dessa frågor måste kommunerna ha svar på redan från början.

3. Var lite mer pedagogiska!

Hyresgarantier kan utställas till dig som kan klara av att betala en hyra men ändå inte. Man får inte vara alltför illa ute men inte ha det för bra. Det är ett lätt förvirrat budskap.

Du kanske har timlön på två olika jobb, vandrar mellan projektanställningar eller har en gammal reglerad betalningsanmärkning? Trots detta vet du att du kommer att klara av att betala hyran, men hyresvärden vill hellre välja någon med en fast anställning – då är hyresgarantin något du kan använda dig av. Kommunen går nämligen i borgen för att du kommer att klara av att betala hyran och hyresvärden har därmed en säker inkomstkälla.