Temaplan: 50 000 bostäder om året behövs för unga

Konsultföretaget Tyréns Temaplan har räknat ut att det behöver byggas ungefär 50 000 extra bostäder i storstäderna för att täcka behovet som de unga vuxna födda på slutet av 1980- och början av 1990-talen skapar. Detta alltså utöver de mellan 10 och 20 000 bostäder som byggs varje år, skriver Dagens Industri.

“-Det är lika många unga som 1968, men då hade vi producerat jättemånga bostäder i miljonprogrammen. Nu har vi nästan inte byggt några bostäder alls och vi har en stor ungdomskull som ska ut. De kommer inte att ha någonstans att bo” säger Temaplans Maria Pleiborn.

Pleiborn fortsätter med att säga att vi har över 100 000 nya hushåll som ska bildas och som inte har någonstans att bo. Följden blir att de kommer bo kvar hos sina föräldrar som därmed inte heller kommer kunna flytta, fast de kanske vill det. Hon tror att många 90-talister kommer tvingas bo kvar hemma upp i 30-årsåldern. Nu går krisen in i sitt akuta skede, skriver Dagens Industri.

Hon tror att ett nytt miljonprogram kan ligga nära till hands, men är ändå tveksam till en sådan satsning. Annars tror hon att unga flyttar från Sverige – och då får vi hoppas att de kommer tillbaka när de är äldre, menar hon, eftersom landet har ett demografiskt problem. Hon tycker att regeringen tror för mycket på ägarlägenheter som en lösning – något som Pleiborn tror kommer utgöra en mycket liten del av marknaden. Hon skulle gärna se att man kunde ombilda lägenheter som idag är hyres- eller bostadsrätt till ägarlägenheter. Och det viktigaste är att öka rörligheten på bostadsmarknaden, menar hon, vilket absolut inte sker idag med nya reavinstskatteregler och begränsningsregler.

Jagvillhabostad.nu är glada att Temaplan nu också uppmärksammar något som vi sagt i många år, men är tveksamma till de lösningar som Pleiborn föreslår. Att flytta utomlands kan förstås vara kul, men inte som ett tvång och det känns som en väldigt passiv lösning på bostadsbristen. Att ombilda hyres- och bostadsrätter till ägarlägenheter har vi också svårt att förstå vitsen med. Hur hjälper det unga? Det blir ju inte direkt fler bostäder som kommer till genom det förslaget. Nej, vi ser hellre förslag som leder till att bostadsbyggandet ökar, istället för som idag, minskar från en redan för låg nivå. Välkomna tillbaka i debatten, Temaplan!

Källa: Dagens Industri 17/6-08