Sveriges Byggindustrier: bostadsbyggandet minskar

Sveriges Byggindustrier visar i sin nya konjunkturbedömning att investeringarna i nybyggnationen av bostäder minskat med 5 procent. Det menar de beror på en markant minskning av efterfrågan på bostäder. De skriver i pressmeddelandet:

“Den svaga utvecklingen i världsekonomin påverkar inte bara utrikeshandeln utan sprider sig även till de inhemska delarna av ekonomin. Sveriges BNP-tillväxt försvagades tydligt under första kvartalet och en viktig orsak var att ökningen av hushållens konsumtion var den långsammaste på tre år. Anledningen till detta är ett försvagat konsumentförtroende och hushållens dämpade tillförsikt inför framtiden. Detta har även lett till lägre efterfrågan på nya bostäder.”

Jagvillhabostad.nu konstaterar att det är märkligt att efterfrågan på bostäder skulle minska i en tid när 1,1 miljoner unga ska ut på bostadsmarknaden, kan det helt enkelt handla om att man erbjuder fel produkt? Den byggare som är snabb ut med att bygga för unga har ett stort försprång.

Källa: pressmeddelande 26/6-08