Länsstyrelsens rapport över bostadsläget i Stockholms län

I Stockholms bostadsförmedling står enligt Länsstyrelsens nya rapport ca 236 000 personer i kö. Under 2006-2007 ökade kön med 70 000 personer. Man förmedlade 2007 ca 8500 lägenheter, 2006 var motsvarande siffra 10 000. Under 2007 förmedlades enligt rapporten ca 150 ungdomslägenheter genom att allmännyttiga bostadsföretag lämnade lägenheter särskilt avsatta för detta till kön. Kommunala bostadsförmedlingar finns idag i länet endast i Sigtuna, Stockholm och Värmdö. Sju kommuner uppges helt sakna förmedling.

Det totala bostadsbyggandet under kommande år bedöms minska då konsekvensen av att investeringsstödet till hyresbostäder har tagits bort tros dämpa byggandet av hyresrätter. Samtidigt beskrivs bristen på just hyresrätter vara störst. Mindre än en fjärdedel av lägenheterna i flerbostadshus som påbörjades 2007 i länet var hyresrätter. 69 % av de påbörjade lägenheterna 2007 i Stockholms Stad var bostadsrätter, 29 % var hyresrätter, 2 % småhus. Den politiska visionen om att hyresrätter ska utgöra hälften verkar alltså inte ha uppnåtts.

Rapporten konstaterar att hyresrätters omvandlingar till bostadsrätter kommer att påverka boendesituationen för studerande och ungdomar. I Stockholms stad finns det försäljningsplaner på 36 000 av det nuvarande beståndet på 100 000 allmännyttiga lägenheter eftersom tillståndsplikten vid försäljning av kommunala bostadsfastigheter togs bort den 1 juli 2007. Bristen på lägenheter för unga i länet uppges vara stor, varannan ung vuxen har inte ett eget boende och det finns ett behov på ca 37 000 bostäder. De flesta av dem som saknar bostad föredrar hyresrätter före andra upplåtelseformer. Med tanke på detta verkar planerna på att omvandla 36 000 hyreslägenheter till bostadsrätter inte så smarta, tycker jagvillhabostad.nu.

Rapporten redovisar att fastighetsägaren Huge Fastigheter i ett samarbete med jagvillhabostad.nu färdigställde 31 bostäder för personer mellan 18-35 år. 100 nya liknande ungdomsbostäder planeras i Stockholms stad i samarbete med Stockholmshem nästa år. Lägenheterna ska hyras ut med fullt besittningsskydd och hyresgästen kan bo kvar även efter 35 års ålder. Andra sätt att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden beskrivs vara exempelvis Botkyrka kommuns kompisboende och Sigtuna kommuns särskilda poängssystem för ungdomar. Stockholmshem, Huge Fastigheter och Svenska Bostäder placerar små bostäder i bostadsförmedlingens ungdomskö och Värmdö kommun satsar en miljon kronor på att utforma förslag på ungdomsbostäder.

Länsstyrelsen beskriver att sedan stöden upphört har byggandet av nya studentbostäder i stort sett avstannat i länet och att de flesta kommuner uppger brist på studentbostäder. De sökande har det senaste året dubblerats till 51 000 aktivt sökande. Man menar att de flesta i kön redan har någonstans att bo men letar efter bättre läge eller lägre hyra och att många i kön är så unga att de ännu inte behöver någon egen bostad. De projekt som finns består av 160 lägenheter i Flemingsberg, 80 i Stockholms stad samt 160 i Albano. Stiftelsen Stockholms Studentbostäder som tillsammans med Svenska bostäder äger 75 % av totala beståndet av länets studentbostäder planerar inte några nya projekt.

Länsstyrelsen konstaterar att bostadsbristen idag hämmar utvecklingen i Stockholms län då det är svårt att få bostad både permanent och tillfälligt och studenter tvingas att tacka nej till utbildningsplatser. Inför framtiden finns enligt länsstyrelsen planer på ett samarbete inom regionen där man genom erfarenhetsutbyte med bygg- och bostadsföretag vill komma fram till en gemensam bild av den framtida utvecklingen av bostadsmarknaden.

Källa: Länsstyrelsens rapport “Läget i länet” 2008