Ökning av antalet färdigställda lägenheter

Under perioden januari till juni 2008 så färdigställdes 973 lägenheter i nyproduktion, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med samma period 2007. Det året färdigställdes 552 lägenheter. Majoriteten av lägenheterna är hyresrätter, 430 stycken, följt av 344 bostadsrätter och 199 småhus. Dessutom tillkom 105 lägenheter genom ombyggnad, så totalt färdigställdes 1078 lägenheter under första halvåret 2008.

Dock minskar antalet påbörjade bostäder under perioden, 685 lägenheter har påbörjats jämfört med 1305 lägenheter samma period 2007. Bland de påbörjade lägenheterna dominerar bostadsrätterna, 410 stycken, följt av 223 småhus och 36 hyresrätter. Utöver de 685 bostäderna tillkommer 119 lägenheter genom ombyggnad. Totalt har alltså 804 lägenheter påbörjats under det första halvåret 2008.  

Jagvillhabostad.nu gissar att de så kallade Odellplattorna har ett finger med i spelet. Många hyresrättsprojekt tidigarelades under det sista halvåret 2006 för att få ta del av de statliga subventioner som senare avskaffades, och de bostäderna syns nu i färdigställandestatistiken. Därför är det inte så förvånande att hyresrätterna dominerar i antalet färdigställda bostäder. Bland de påbörjade är det ju en helt annan siffra.

Källa: rapport från Fastighetskontoret, Göteborgs stad