Svårt att nå upp till målet om 6000 nya hyresrätter

Nu har alliansen styrt Stockholm i två år, och samlade media till halvtidsavstämning. Där sade finansborgarrådet Sten Nordin (m) att man kommer uppnå målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden, men att det är svårare med målet att 6000 av dem ska vara hyresrätter. De allmännyttiga bolagen har signalerat att de kommer ha svårt att uppfylla sina egna mål för nyproduktionen, och Nordin hoppas nu på att privata byggherrar ska hjälpa till att bygga hyresrätter.

Sten Nordin säger att svårigheterna bland annat handlar om tillståndsprocessen, som tar oväntat lång tid ibland.

Svenska Dagbladet har också pratat med Thomas Dahl, som är vice vd för Wallenstam, ett privat bostadsföretag. Han säger att företaget har planer på att bygga 2500 lägenheter fram till 2012, de flesta i Stockholm. Vidare säger han:

“-Från stadens sida har man de senaste åren prioriterat markanvisningar för bostadsrätter. Nu märker vi ett annat intresse för hyresrätter.”

Jagvillhabostad.nu är självklart glada för att man nu från stadshusmajoriteten tydligt visar att man vill underlätta för byggandet av hyresrätter, men kan inte låta bli att fråga oss hur det kom sig att målet om antalet hyresrätter, som från början var 8000, helt plötsligt blev 6000?

Källa: Svenska Dagbladet 24/9-08, Dagens Nyheter 24/9-08