SvD: Bostäder hetaste politikfrågan enligt en enkät

Svenska Dagbladet lät 100 stockholmare svara på en enkät om politiken, och de flesta svarade att bostäder är den viktigaste politikfrågan. Många svarar att det är för dyrt att bo och att det är för svårt att hitta en lägenhet om man inte vill eller kan köpa, skriver tidningen.

Av de som i bostadskön är i akut behov av en bostad har de flesta låg ålder och låg inkomst. Konkurrensen om hyresrätterna har också ökat, på grund av inflyttningen till staden och ombildningarna från hyresrätter till bostadsrätter. I nyproduktionen är det också en majoritet bostadsrätter.

SvD har pratat med Lena Magnusson Turner, bostadsforskare vid IBF, som säger att ombildningarna i innerstaden gör att den sociala och ekonomiska splittringen ökar.

“-Det kan leda till misstro, segregation och brist på förståelse för andra människors levnadsvillkor. Det är också en förutsättning att de som ser till att tunnelbanan och servicenäringen fungerar och öppnar dagis klockan sex på morgonen inte har för långt till sina jobb”, säger hon till tidningen. Däremot tror hon att det kan vara bra med ombildningar i förorterna.

Kristina Alvendal (m) är stadsbyggnadsborgarråd, och hon säger:

“-Det enda sättet att få bukt med bostadsbristen är att bygga. Just nu bygger vi lika mycket som man gjorde på miljonprogrammets dagar. Och inför 2009 finns ett tydligt uppdrag i budgeten till stadsbyggnadskontoret att intensifiera byggandet av billigare lägenheter, där är vi inte nöjda med arbetet helt enkelt.”

Källa: Svenska Dagbladet 18/9-08