Malmö hotas av sin värsta bostadsbrist någonsin

Sydsvenskan och Dagens industri rapporterar om ett halt i bostadsbyggandet, samtidigt som efterfrågan stiger markant bland exempelvis unga och nyinflyttade. Sydsvenskan menar att Malmö nu hotas av sin värsta bostadsbrist någonsin. “Det ser inte alls bra ut”, säger kommunalrådet Anders Rubin, med ansvar för boende och stadsmiljö. Det som behövs är en mer varierad nyproduktion, menar jagvillhabostad.nu.

Enligt statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, har antalet påbörjade hyreslägenheter i stort sett halverats sedan 2006, främst till följd av stigande byggpriser och borttagna stöd. Bostadsrättsmarknaden drabbas hårt av finanskrisen och konjunkturnedgången, enligt Boverket.

Boverket lyfter fram två andra komplikationer som kommer att påverka Malmö de närmaste åren, en stor ungdomskull som ska flytta hemifrån och den höga invandringen/inflyttningen till Malmö. Enligt Anders Rubin (s) möter inte utbudet efterfrågan.

Rubin menar att kommunen egentligen bara har en bromspedal för en utveckling som kommunen inte vill ha, inte en gaspedal för den utveckling kommunen vill se. Kommunen har redan färdiga byggplaner för 6 000 nya bostäder men problemet är att hitta någon som snabbt vill bygga dem. En morot kan vara att sälja mark billigt till byggbolag som vill bygga hyreslägenheter, men Anders Rubin är tveksam till den metoden då fastigheten snabbt kan ombildas till bostadsrätter.

Kommunen har ju också sitt eget bostadsbolag, MKB. De har i uppdrag att bygga cirka 500 hyresrätter per år och mer än så är svårt att klara av enligt MKB:s VD Sonny Modig.

Efterfrågan är alltså stor bland grupper som inte har råd att efterfråga nyproduktionen i Västra hamnen. Jagvillhabostad.nu är inte speciellt överraskade. Det som behövs är en mer varierad nyproduktion. Om byggbolagen i Malmö lyckas rikta en del av nyproduktionen mot till exempel unga, genom en smartare, mer yteffektiv och kostnadseffektiv produkt, kan utbudet matcha efterfrågan mycket bättre. Och ja, det är fullt möjligt att rikta nyproduktionen till unga, se här till exempel.