Debattinlägg om utveckling av miljonprogrammen

I Länstidningen Södertälje fanns i slutet av förra veckan ett socialdemokratiskt debattinlägg om problemen med minskat byggande och färre hyresrätter på bostadsmarknaden. Skribenterna vill utveckla och förnya miljonprogrammen.

I Göteborgs-Posten diskuterade två arkitekter från White möjligheterna att rusta upp miljonprogrammen för att göra städer tillgängliga för alla. Debattörerna hänvisar till en undersökning från Industrifakta och poängterar behoven av bland annat fler olika storlekar på lägenheter och fler bostadstyper.

Jagvillhabostad.nu håller med om behovet av större variation i miljonprogrammen. Unga bör ha möjlighet att flytta hemifrån men ändå bo kvar på sin hemort, och då behövs ett utbud av små, billiga lägenheter som unga kan efterfråga. Jagvillhabostad.nu är också eniga med White om att ett bra resultat är beroende av lyhördhet och dialog med de berörda, det vill säga de boende i miljonprogrammen.