(S): Inför hyresgarantier och investeringsstöd

I en debattartikel i Dagens Nyheter (21/11) kräver Carin Jämtin (s) att redan ingångna friköpskontrakt ska kunna rivas upp och att de kommunala bostadsbolagen ska erbjuda återköp av sålda hyresrätter. Det minskande bostadsbyggandet ska åtgärdas genom investeringsstöd för nybyggnation. Vidare vill Jämtin att Stockholm ska införa en kommunal hyresgaranti. Hon vill också se hårdare tag mot den olagliga andrahandsuthyrningen.

Jagvillhabostad.nu vill se en verklig blandning av upplåtelseformer, vilket innebär att hyresrätten måste få ett uppsving. Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt gynnar de som redan har en lägenhet – inte ungdomar, alltså, som ofta står helt utanför bostadsmarknaden.

Vi vill se ett ökat byggande, där en del av nyproduktionen riktas direkt till ungdomar och utformas för att matcha ungas efterfrågan. Riktade investeringsbidrag för små, billiga hyresrätter kan vara ett sätt att verka i den riktningen.

Kraven för att hyra en lägenhet är ofta höga och missgynnar ungdomar, som i större utsträckning än andra grupper har låga inkomster, osäkra anställningsvillkor, små besparingar och få eller inga referenser från tidigare boenden. Sedan 2007 har kommunala hyresgarantier införts i vissa kommuner. De innebär att den som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti hos de kommuner som har infört garantin. Det kan handla om att du till exempel har en projektanställning istället för en fast anställning, men har en inkomst som täcker hyra och andra utgifter. Hyresgarantin är en extra säkerhet för hyresvärden, eftersom kommunen går i borgen för dig. 

Hyrorna på andrahandsmarknaden ligger i snitt ungefär 40 % högre än på förstahandsmarknaden. Det finns i stort sett inga sanktioner för den som hyr ut sin lägenhet utan tillåtelse eller som tar ut för mycket i hyra. Jagvillhabostad.nu vill gärna se åtgärder för att komma tillrätta med det systematiska utnyttjande av svaga grupper som andrahandsuthyrning ibland innebär. Vi vill också öka kunskapen runt vad som gäller när man hyr eller hyr ut i andra hand. På jagvillhabostad.nu/letabostad har vi samlat information om bostadsmarknaden och tips för den som söker någonstans att bo.