Små byggbolag bygger billigast

Enligt Konsumentverket kännetecknas byggbranschen av många problem och svag konkurrens. Branschen domineras av ett fåtal stora företag och det är svårt för nya företag att ta sig in på marknaden. De små byggherrarna har idag mindre än en procents marknadsandel.

Kurt Psilander, docent vid Tekniska Högskolan, har jämfört byggkostnader för två bostadsbyggen – ett utfört av ett av landets största byggföretag, det andra av ett enmansföretag. Den lilla byggherren byggde mer än 20 % billigare än byggjätten. Enligt SR (Ekot 25/11) brukar de stora byggbolagen hävda att det är omöjligt att bygga hyresrätter, eftersom bruksvärdeshyrorna hindrar dem från att få igen sina byggkostnader. Men i Psilanders granskning av 16 små byggherrar fick alla lönsamhet i hyresrätter. ”De byggde samtliga hyresrätter, och ingen av dem hade några som helst bekymmer att uppnå vinst under första åren inom ramen för bruksvärdeshyran”, säger Psilander till Ekot.

Jagvillhabostad.nu samarbetar i våra byggprojekt med små byggherrar, eftersom vi också tror att det kan ge mindre byggkostnader. Att välja mindre byggföretag till våra projekt är också ett ställningstagande för ökad konkurrens och mångfald på byggmarknaden. Det kan dessutom vara lättare att jobba med mindre företag, eftersom de ofta har snabbare beslutsgångar, är mer flexibla och mindre konservativa än byggjättarna.