Skanskas vd vill se fler hyresrätter

Skanskas vd Johan Karlström säger till TT att han vill se åtgärder från regeringen för att motverka arbetslösheten inom byggsektorn. Förutom snabba insatser för att få igång renoveringen av miljonprogrammen efterlyser han stimulanser för byggandet av hyresrätter. Socialdemokraterna har nyligen presenterat ett krispaket, där bland annat ett ROT-avdrag* på 3 miljarder kronor och 1 miljard till byggandet av hyresrätter ingår. Bostadsminister Mats Odell (kd) har hittills inte velat ge några löften om särskilda stödpaket till byggbranschen.

Hyresrätter är den bostadsform som unga framför allt kan och vill efterfråga. Jagvillhabostad.nu anser att nyproduktionen, förutom att innehålla en blandning av upplåtelseformer, också behöver varieras mer för att bättre passa ungas behov och plånböcker. Regeringen kan genom politiska styrmedel stimulera byggandet av bostäder som unga kan efterfråga, till exempel genom riktade investeringsbidrag för små och billiga hyresrätter.

Vid renovering av miljonprogrammen är det viktigt att de boende får ett reellt inflytande över planerade förändringar. Jagvillhabostad.nu vill se verklig medborgardialog, med konstruktiva möten där människors åsikter blir hörda på riktigt.

*ROT är en akronym för reparation, ombyggnad, tillbyggnad, och en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. ROT-avdrag innebär möjlighet till skatteavdrag för utgifter för underhåll, reparation och om- och tillbyggnader. (Källa: Wikipedia)