Ägarlägenheter införs 1 maj

Torsdagen den 19 februari beslutade riksdagen att införa så kallade ägarlägenheter från den 1 maj 2009. Jagvillhabostad.nu har tidigare ställt oss kritiska till förslaget, och vill nu gärna veta hur hyresgästernas rättigheter ska tas tillvara vi uthyrning av ägarlägenheter.

En ägarlägenhet är en egen fastighet. Det betyder att ägarlägenhetsinnehavaren äger sin lägenhet som en fristå-ende enhet i ett flerbostadshus, som förvaltas av en förening eller samfällighet bestående av samtliga lägenhets-ägare i huset. Skillnaden från en bostadsrätt är att ägaren där har köpt en andel i en bostadsrättsförening, som i sin tur äger en eller flera fastigheter. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att nyttja sin lägenhet (eller lokal) för obegränsad tid, men måste söka tillstånd från föreningen för till exempel andrahandsuthyrning eller omfattande ombyggnationer. En ägarlägenhet kan fritt hyras ut enligt samma regler som gäller för uthyrning av småhus och villor. Ägarlägenheter kan bildas antingen i nybyggda byggnader eller genom ombildning av äldre byggnader där det aktuella utrymmet inte har använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. För att bilda en ägarlägenhet krävs att den ingår i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter.

Poängen med ägarlägenheter är att en privatperson ska kunna köpa på sig ett par stycken och sen hyra ut dem. Den som hyr en ägarlägenhet av ägaren är inte andrahandshyresgäst – men heller inte förstahandshyresgäst, eftersom besittningsrätten är begränsad (om ägaren själv vill bo i sin lägenhet måste man i regel flytta ut). Jag-villhabostad.nu är skeptiska till att ersätta hyresrätten med andrahandsuthyrningar och uthyrningar av ägarlägenheter – andrahandsmarknaden är viktig, men den ska ses som ett komplement till förstahandsmarknaden och inte ett alternativ! Det säkraste för en hyresgäst är fortfarande ett förstahandskontrakt på en hyresrätt.

Det finns risker med att privatpersoner utan erfarenhet av fastighetsförvaltning ska ta över hyresvärdskap. Hyran för en uthyrd ägarlägenhet ska sättas enligt bruksvärdessystemet, men med tanke på den dåliga kontrollen av andrahandsmarknaden idag och bristen på sanktioner mot den som tar ut oskälig andrahandshyra finns det anledning att befara att också detta alternativ i praktiken kommer att dras med hyresnivåer en bra bit över hyrorna på förstahandsmarknaden.

Införandet av ägarlägenheter är en åtgärd som gynnar producenterna, inte konsumenterna. Jagvillhabostad.nu anser inte att det finns en efterfrågan bland konsumenter för det nya systemet. Ungas ställning på bostadsmark-naden riskerar att försämras ytterligare, med färre hyresrätter, en mindre förstahandsmarknad, högre hyror och ännu färre chanser att få tag i en egen bostad.