Bostadsbyggandet minskar i Sverige

I veckan publicerade SCB ny statistik om påbörjandet av nybyggnation av bostadslägenheter. Under 2008 påbörjades 22 500 lägenheter i småhus och flerbostadshus. Det innebär en minskning med 20 procent jämfört med 2007, då 28 179 lägenheter påbörjades. Av de påbörjade nybyggnationerrna är 11 950 lägenheter i flerbostadshus.

Små lägenheter i flerbostadshus, helst hyresrätter, är det unga framför allt kan och vill efterfråga. Det behövs 156 000 nya lägenheter för att täcka behovet hos 245 000 unga som saknar bostad idag – och inom en 10-årsperiod kommer de stora årskullarna från slutet av 1980- och början av 1990-talet att ha flyttat hemifrån. De utgör 1,1 miljoner nya bostadssökande och är därmed nästan lika många som 40-talisterna. 1965-1975 byggdes 100 000 nya lägenheter per år…

SCB har också i dagarna släppt sin Bostads- och byggnadsstatistiska årsbok för 2009. Statistiken visar att antalet lediga lägenheter fortsätter att minska. I september 2008 fanns det ungefär 26 000 outhyrda hyreslägenheter i kommunala bostadsföretag samt ett urval av lägenheter i privatägda fastigheter. Det är 4000 färre än 2007 och utgör knappt 2 procent av det totala beståndet. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är inte ens en halv procent av lägenheterna lediga. För att klara en normal omflyttning i bostadsbeståndet ska andelen lediga lägenheter helst inte understiga 1,5 procent.

Svart på vitt – det måste byggas mer. Inga konstigheter. Riksdag och regering har ansvar för att trygga allas rätt till bostad. Kommunerna är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen i kommunen och skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Byggföretagen svänger sig med fina formuleringar om samhällsbyggnadsansvar och bör också svara för ett sådant ansvar. Jagvillhabostad.nu vill ha mindre snack och mer hockey från alla aktörer på bostads- och byggmarknaderna. Kom igen!

Det måste också byggas mer varierat och fler lägenheter som passar ungas behov och plånböcker. Jagvillhabostad.nu visar genom konkreta projekt att det går att bygga kostnads- och yteffektiva bostäder utan att tumma på kvaliteten. Vi har också genom undersökningar, workshops och forskningsprojekt samlat stor kunskap om att bygga för unga. Läs mer på byggmer.nu.

Några delar av landet verkar ha fattat galoppen. I Jönköpings och Västerbottens län ökar byggandet mest i Sverige, och i Uppsala råder byggboom enligt kommunens planeringsdirektör. Heja!