DN: “Var fjärde sökande nekas lägenhet i allmännyttan”

DN rapporterar idag att var fjärde person som sökte lägenhet hos de allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder och Familjebostäder förra året fick avslag. Stockholms tredje allmännyttiga bolag, Stockholmshem, underkände drygt var sjätte sökande. Det handlar om personer som inte uppfyller bolagens inkomstkrav – att inkomsten före skatt ska vara tre gånger hyran. Personer med färska hyresskulder, många betalningsanmärkningar eller obetalda parkeringsböter har svårt att få hyra, men också personer med låga inkomster drabbas. DN intervjuar tvåbarnsmamman Lynessa Hansson, som trots heltidsarbete och sparpengar nekades kontraktet på tvårummaren i Hammarby Sjöstad där hon stod först i kön.

Det var Stockholmshem som sa nej till Lynessa Hansson. Anledningen var att hon inte uppfyllde inkomstkravet om inte barnbidragen för hennes två barn räknades in. Stockholmshem ändrade igår reglerna, och tillåter nu att barnbidrag tas med i inkomstberäkningen.

Unga människor saknar i större utsträckning fast anställning och har lägre inkomster än andra grupper, vilket gör att inkomstkraven innebär ett extra hinder för denna grupp att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är förstås inte rimligt att betala en för stor del av sin inkomst i hyra – men det gör unga redan idag! Studenter betalar idag 31 procent av sin disponibla inkomst i hyra (förutsatt att de är berättigade till bostadsbidrag). På andrahandsmarknaden ligger hyrorna i genomsnitt 40 procent över förstahandsmarknadens hyror.

För vissa områden i Stockholm är kraven ännu högre. Där godkänns inte socialbidrag som inkomst, och dessutom krävs boendereferenser – det vill säga att den som söker lägenhet har haft ett giltigt förstahands- eller andrahandskontrakt förut. Det säger sig självt att den som flyttar hemifrån för första gången, eller som har flyttat runt i svarta andrahandsboenden, inte kan visa upp några referenser. Dessa krav slår alltså också hårt mot unga.

256 000 personer stod i Stockholms stads bostadskö vid årsskiftet. Av dessa söker en fjärdedel bostad aktivt, visar bostadsförmedlingens årsredovisning. Det betyder att 64 000 människor söker bostad idag! 35 000 av dem är mellan 18 och 34 år gamla*.

 * Förutsatt att åldersfördelningen bland de aktivt sökande är samma som i hela bostadskön.