Fortsatt stor brist på bostäder för unga

Hyresgästföreningen presenterar i dagarna nya siffror om ungas boende – eller brist på boende, snarare. Bostadsbristen bland unga består och ökar. Fler tvingas bo hemma hos föräldrarna eller i boenden utan besittningsskydd. Det byggs för lite och det som byggs är för dyrt för att unga ska kunna efterfråga det.

Hälften av unga mellan 20 och 27 år i Göteborgsregionen respektive Malmö/Lund saknar eget boende (hyresrätt med eget kontrakt, bostadsrätt eller egnahem). Andelen som bor kvar hemma hos föräldrarna ökat, från 16 till 22 procent i Malmö, från 8 till 13 procent i Lund och från 14 till 19 procent i Göteborgsregionen. 80 procent av dem som bor kvar hemma skulle vilja ha ett eget boende. 20 procent av de tillfrågade, både i Göteborgsregionen och i Malmö/Lund, har boenden utan besittningsrätt. Ingen av dem som idag bor i andra hand anser att detta är den boendeform som passar dem bäst.

De kommande åren flyttar tiotusentals unga hemifrån. Under 10 år i slutet av 1980- och början av 1990-talet föddes 1,1 miljoner barn. Det är nästan lika många som 40-talisterna. 1965 till 1975 byggdes 100 000 lägenheter per år. Under 2008 påbörjades drygt 22 000 bostäder i Sverige. Någon har glömt att räkna efter…

När det inte längre är bostadsbrist för unga lägger jagvillhabostad.nu ner verksamheten och avvecklar organisationen. Detta är vårt övergripande mål – men det är uppenbarligen långt kvar till dess, och under tiden gör vi allt vi kan för att påverka politiker och byggbransch, bilda opinion i media och bland allmänheten, och sprida information till unga bostadssökande. Jagvillhabostad.nu har lokalavdelningar i både Göteborg och Malmö – välkommen att engagera dig! Första steget är att bli medlem. Det är enkelt och gratis, och vi behöver ditt stöd.

Siffror från Hyresgästföreningen (länkar uppe till höger):

Göteborgsregionen
Antal unga utan egen bostad: 22 000
Andel unga utan egen bostad: 43%
Behov av nyproduktion för unga: 13 000 lgh
Antal unga mellan 15 och 19 år: 60 000

Malmö/Lund
Antal unga utan egen bostad: 27 000
Andel unga utan egen bostad: 47%
Behov av nyproduktion för unga: 9000 lgh
Antal unga mellan 15 och 19 år: 40 000