GT: “Släpp in dem!”

Jimmy Fredriksson, politisk redaktör på GT, skriver i söndagens ledare att bostadsbristen bland unga “måste upp på den politiska agendan. Högt upp”. Jagvillhabostad.nu kunde naturligtvis inte instämma mer. Bara i Göteborgsregionen saknar saknar 22 000 unga eget boende, och det skulle behövas 13 000 nya bostäder för att tillgodose deras behov. 60 000 unga står i begrepp att flytta hemifrån i Göteborg med omnejd. Var ska de bo?

Fredriksson skriver att vi inte kan förlita oss på att byggbranschen själva ska lösa problemet, utan menar att det behövs “statliga morötter och kommunal vilja” för att bryta den negativa trenden. Jagvillhabostad.nu vill gärna tro att samtliga aktörer på bygg- och bostadsmarknaderna tillsammans kan hugga i för att få upp nybyggnationen till en hög och stadig nivå, där utbudet varierar från små hyresrätter till stora bostadsrätter och kan matcha efterfrågan hos många olika målgrupper. Intresset från arkitekter och byggbolag – både små och stora – är stort för vår verksamhet, och samarbete är helt nödvändigt för att få igång och differentiera bostadsbyggandet. Vi håller dock med om statens och kommunernas stora ansvar. Step up to it, stat och kommuner! Använd de redskap som finns, jobba för att hitta nya verktyg, och inte minst – ta in ungas perspektiv i beslut som rör unga och bostadssökandes perspektiv i beslut som rör bostadsmarknaden.