216 000 unga behöver egen bostad

Hyresgästföreningen presenterar idag rapporten “Unga vuxnas boende 1997-2009”, som bygger på intervjuer med 4 441 personer mellan 20 och 27 år i hela Sverige. Bara strax över hälften av alla unga har en egen bostad, och det skulle behöva byggas 128 000 nya bostäder för att täcka de unga vuxnas behov. Under de närmaste åren kommer 640 000 15-19-åringar att vilja flytta hemifrån.

31 procent av Sveriges unga kan betecknas som fattiga. Många unga har svårt att täcka boendekostnaderna i de få bostäder som finns tillgängliga på bostadsmarknaden.

Alltså: Det behöver byggas fler bostäder för att möta efterfrågan hos unga, men unga har inte råd att betala höga hyror eller att prioritera stora, exklusiva lägenheter. Det måste alltså byggas nya bostäder som unga har råd att efterfråga, och bostadsbyggandet måste utvecklas och varieras. Enkel logik, nu måste vi bara hjälpas åt att lösa ekvationen!