Startdatum satt för bostadsförmedling i Malmö!

Den 15 september får Malmö äntligen en kommunal bostadsförmedling. Alla som fyllt 18 år kan ställa sig i kö och lägenheterna kommer att förmedlas uteslutande efter kötid (bland dem som uppfyller fastighetsägarens krav på till exempel inkomst). Förutom MKB, som har 21 500 lägenheter i Malmö, kommer minst sju privata bostadsföretag att förmedla sina lediga lägenheter genom bostadsförmedlingen, skriver Malmö/Lund City.

Malmö växer så det knakar, och bostadsbyggandet hänger inte med. Om två år passerar staden 300 000-strecket, och år 2015 kommer Malmö att ha vuxit med 30 000 personer till 316 000 invånare – det visar en ny befolkningsprognos från Malmö stad. 2009 väntas bara runt 800 nya lägenheter bli klara för inflyttning (jämfört med dubbelt så många förra året), och 2010 beräknas antalet nya lägenheter minska ännu mer, till endast 700.

Bostadsbristen är ett stort problem i Malmö. Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende visar att hälften av alla unga mellan 20 och 27 år i Malmö saknar eget boende. Det skulle behöva byggas 9000 lägenheter bara för att täcka behovet hos de 27 0000 unga som vill ha någonstans att bo.

En bostadsförmedling skapar inte fler bostäder, men det är det mest rättvisa sättet att fördela de få lägenheter som finns. En förmedling baserad på kötid, med öppet redovisade villkor för att få kontrakt, gör det möjligt för bostadssökande att bedöma sina chanser och planera sitt bostadssökande. Det underlättar också kommunens planering. Idag är det bara en av Sveriges storstäder – Stockholm – som har en bostadskö. 15 september blir de två. Inte en dag för tidigt!