Gott om lösningar på seminarium i Malmö

Sluta tolka lagarna för snävt, bygg på nya sätt och släpp in de små byggarna på marknaden. Det var några av lösningarna som diskuterades på jagvillhabostad.nu:s semiarium i Malmö i tisdags. En uppföljning planeras till i höst och Metro respektive City uppmärksammade seminariet.

Jagvillhabostad.nu tror att det första steget mot att lösa bostadsbristen är vilja. Och viljan fanns garanterat när lokalavdelningen i Malmö bjöd in representanter för olika parter på bostadsmarknaden.

Deltagarna i panelsamtalet var överrens om att boendeplaneringen missats totalt när Öresundsregionen expanderat de senaste åren. Öresundsbron och expansionen av utbildningsmöjligheterna i regionen är de främsta anledningarna till att inflyttningen ökat markant.

Panelen var enade om att det krävs ett ökat byggande – det fattas cirka 9 000  bostäder i regionen. Det krävs ändrad lagstiftning, men det som framförallt efterfrågades var vilja att tänka nytt.  Både Therese Kinnberg, MAH, och delar av publiken såg positivt på barack-/containerlösningar. “Så länge de kortsiktiga lösningarna inte står i vägen för de långsiktiga.” Ett containerhusprojekt kan stå färdigt på några dygn.

Ockupantscenens representant Maja berättade att de är genom att ta makten över sitt eget boende som problemet med bostadsbrist löses. Malmö Kommun har inlett en kartläggning av tomma lokaler i kommunen för att se vilka som kan komma i fråga som bostäder. Lari Pitkä-Kangas uppmanade också till ockupation av kommunala fastigheter framför privatägda.

Utöver panelsamtalet höll Sven Bergenstråhle från Hyresgästföreningen en presentation av rapporten Unga vuxnas boende i Malmö/Lund 2003 och 2009. My Malmeström-Sobelius från jagvillhabostad.nu presenterade byggmer.nu och de byggprojekt som föreningen drivit och driver.

Jagvillhabostad.nu Malmö sammanställer för tillfället dokumentationen från dagen som kommer att skickas ut till alla deltagare. I höst planeras en uppföljning på samtalet och en praktisk fortsättning i form av en workshop. Vill du veta mer? Kontakta styrelse.malmo@jagvillhabostad.nu.

Medverkande: Lari Pitkä-Kangas (MP), Morgan Svensson (V, MKB), Inger Sellers (stadsplanerare, Malmö kommun) , Maja J (ockupantscenen), Eva Magnusson (BoKlok, Skanska), Therese Kinnberg (bostadsadministratör, MAH) och Sven Bergenstråhle (Hyresgästföreningen)