Ungas bostadsbrist är förstasidesstoff

Svenska Dagbladet frontar idag sin Stockholmsupplaga med nionde delen i serien “Stockholm växer” – Svårare för unga att hitta egen bostad. I artikeln konstateras att bostadsbristen för unga består och kan förväntas växa, att kraven för att få hyra en bostad blir allt hårdare och att kommunernas insatser inte räcker till. Trist läge. Är det inte dags att börja diskutera lösningar nu, i stället för att bara älta deppiga siffror och konstatera fakta?

Ansvaret för att lösa bostadsbristen för unga är delat. Riksdag och regering har ansvar för att trygga allas rätt till bostad och att se till att villkoren för bostadsbyggande är rimliga och rättvisa. Kommunerna är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen i kommunen,  skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda bostäder och använda sina möjligheter att styra bostadsbyggande. Byggföretagen måste axla ett samhällsbyggnadsansvar och förnya och förbättra sin produktion.

Det måste byggas fler bostäder, och det måste byggas bostäder som unga har möjlighet att efterfråga. Kan vi inte enas om det, och börja snacka om hur vi ska fixa biffen?