Här är det bäst att bo

Bra företagsklimat, många serveringstillstånd och låg kommunalskatt är viktigt – men inte balans på bostadsmarknaden, kommunernas uppfyllande av det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret eller god integration. För fjärde året i rad har nyhetsmagasinet Fokus rankat Sveriges kommuner för att svara på frågan: Var är det bäst att bo? Prisutdelningen hölls på Södra Teatern i Stockholm igår, och jagvillhabostad.nu var där.

Danderyd är enligt Fokus rankning Sveriges bästa kommun att bo i. Tyvärr råder det bostadsbrist i Danderyd, och kommunen har byggt minst antal bostäder per capita i Stockholms län sedan 2003. Näst bäst är Vellinge och på tredje plats återfinns Täby – också de kommuner med bostadsbrist. Av sju pristagare (årets klättrare, regionala vinnare i Norrland, Svealand och Götaland, nationell topp tre) är det faktiskt bara en kommun som har balans på bostadsmarknaden (Åre). Borde inte situationen på bostadsmarknaden vara en faktor för hur bra en kommun är? Spelar attraktivitet någon roll om en kommun ändå inte har några bostäder att erbjuda den som vill flytta dit?

Det vore intressant med en rankning som tog hänsyn till bostadsmarknadens sammansättning, bostadsbrist, bostadsförsörjning och annat som saknas i Fokus lista. Vart är det bäst att flytta?