Nya ägardirektiv för MKB

Kommunstyrelsen i Malmö godkände den 7 oktober nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget MKB. De nya direktiven klargör enligt Malmö stad bolagets roll som instrument för kommunen inom bostadsförsörjningens område. En viktig del av de nya direktiven är att kravet på avkastning för bolaget kommer i andra hand – det vill säga, MKB ska bygga hellre än att tjäna pengar.

Malmö växer, och det fort. Under 2009 beräknas kommunens befolkning öka med 7200 personer – men antalet nyproducerade lägenheter beräknas bara nå 800. Malmö stad har därför som prioriterat mål att få igång bostadsbyggandet, särskilt byggandet av hyresrätter. MKB har lämnat vinst till Malmö kommun varje år under en lång tid, samtidigt som byggandet varit relativt lågt. Men nu har alltså polletten trillat ner – allmännyttan ska bygga, inte bara gå med vinst!

Jagvillhabostad.nu vill förstås se en betydande andel små, prisvärda bostäder som unga har möjlighet att efterfråga. Det befintliga beståndet i Malmö räcker inte – vi behöver en varierad nyproduktion som kan tillgodose också ungas behov!

Malmö stad skriver i sitt pressmeddelande att det viktigaste för MKB är att vara en stark aktör för att få fram fler hyreslägenheter i Malmö, och det primära syftet att förverkliga de mål om antalet lägenheter i nyproduktion som kommunen ställer upp. Målen om nyproduktion ska dessutom vara överordnade förvärv av befintliga fastigheter. Slutgiltigt beslut om ägardirektiven fattas av kommunfullmäktige den 21 oktober.